W niedzielę 22.09.2019 abp Stanisław Budzik w czasie mszy św. o godz. 17.00 poświęcił nowe organy w naszym kościele parafialnym. Po mszy św. odbył się koncert organowy, który zagrał Michał Kopyciński, organista koncertujący w Polsce i za granicą.

Organy wybudowała firma organmistrzowska pana Krzysztofa Deszczaka z Lublina. Szafę akustyczną wykonał zakład stolarski pana Arkadiusza Torunia z Wilczopola, a ramę konstrukcyjną zakład pana Michała Mańko i zakład pana Mirosława Sałatki z Wilczopola.

Można składać ofiary na organy, ponieważ zostało nam jeszcze zobowiązanie płatnicze w wysokości 34000,00 zł

Kolejny koncert organowy 17.11.2019 (niedziela) o godz. 18.00. Koncert zagra pan Rudolf Steiner, emerytowany organista z katedry lubelskiej, kompozytor pochodzący z Krakowa.