Organizacja Pożytku Publicznego Dobry Siew publikuje swoje sprawozdanie roczne z działalności w 2016 roku. Prosimy o zapoznanie się z wynikami naszej działalności i ewentualnie o wspieranie Dobrego Siewu zwłaszcza przez przekazywanie 1% ze swojego rozliczenia podatkowego.

  1.  Bilans 2016
  2. Sprawozdanie merytoryczne 2016
  3. Informacje ogólne 2016
  4. Informacje uzupełniające 2016