W niedzielę, 28 października 2018 r. przeżywać będziemy 10. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Głównym organizatorem Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie, którego podstawowym celem jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi w świecie, wspieranie nowej ewangelizacji i udzielanie duchowej siły kościołom lokalnym w ugruntowywaniu wiary. Tematem tegorocznego Dnia Solidarności jest Kościół w Pakistanie.

Pakistan jest krajem doświadczonym głębokimi podziałami etnicznymi, a jeszcze bardziej religijnymi. 96,8% z blisko 200 mln. mieszkańców wyznaje islam. Katolików jest 1,37 mln co stanowi 0,65% miejscowej ludności. Mimo zagwarantowanej konstytucyjnie wolności religijnej, w kraju postępuje coraz większa muzułmańska radykalizacja społeczeństwa, której owocem jest m.in. postępująca dyskryminacja wyznawców innych religii. Bardzo często kobiety wchodzące w związki małżeńskie z muzułmanami są zmuszane do przejścia na islam.

Misjonarze mają coraz większe problemy z uzyskaniem wizy, jak również ze swobodnym poruszaniem się po kraju. Kościoły i szkoły katolickie zwykle są ogrodzone wysokimi murami i drutem kolczastym. Nadto pilnują ich gwardie ochronne i system wideokamer, wszystko po to, aby uniknąć zamachów i aktów wandalizmu ze strony muzułmanów. W kościołach Msze św. najczęściej są odprawiane przy drzwiach zamkniętych.

Wielka dyskryminacja ma miejsce również w zakresie urzędów, funkcji społecznych i pracy. Muzułmanie mają zawsze pierwszeństwo, zaś dla chrześcijan i innych mniejszości dostępne są tylko najgorsze miejsca pracy. To ogromnie utrudnia możliwości finansowe rodzin katolickich, co w konsekwencji przekłada się na brak możliwości utrzymania i wspierania Kościoła katolickiego.

Wysyłając SMS o treści RATUJE na nr 72405 (koszt 2,00 zł + VAT 0,46zł), wspierasz potrzebujących chrześcijan w Pakistanie. SMS-y możemy wysyłać w okresie od 1.10.2018 r. do 31.03.2019 r.
Dzięki ofiarom składanym do puszek w Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie może realizować projekty pomocy dla chrześcijan żyjących w tym kraju. Stowarzyszenie działa w 150 krajach całego świata, niosąc pomoc, nadzieję i pojednanie.

zobacz także:

Pakistan – Miasto strachu (YouTube) Karaczi – to największe miasto w Pakistanie. Film ukazuje życie chrześcijan w tym mieście, życie pełne strachu i biedy. Chrześcijanie w Karaczi mają swoją dzielnicę, którą musieli otoczyć murem, po powtarzających się zamachach.

źródło:

• Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie: www.pkwp.org
• przygotowane przez Stowarzyszenie: materiały do pobrania, materiały dla katechetów