Koło Gospodyń Wiejskich w Wilczopolu zostało zarejestrowane  18.02.2019 roku.