TV lectio divina – Niedziela Palmowa (02.04.2023)

Sześć ważnych znaków towarzyszących śmierci Chrystusa Pana: mrok, opuszczenie, zasłona przybytku, trzęsienie ziemi, otwarte groby świętych, bojaźń Boża setnika – one sprawiają, że śmierć Pana jest urzekająca. zapraszamy na medytację biblijną i życzymy wszystkim...