TV lectio divina – Niedziela Miłosierdzia (24.04.2022)

Zmartwychwstały Pan przychodzi do swoich uczniów mimo drzwi zamkniętych. Miłosierdzie Boże jest większe od śmierci i ją zwycięża. Jak niebezpieczne jest opuszczanie „wspólnych zebrań chrześcijańskich”, a zwłaszcza Eucharystii i jak wiele może nas wtedy...