Parafia została utworzona z miejscowości Kliny (par. Kazimierzówka), Kolonii  Wilczopole i Wilczopole Wieś (par. św. Jakuba w Lublinie) oraz Majdanu Mętowskiego (par. Czerniejów).

W 1984 r. powołano radę budowy kościoła. Prace budowlane prowadzono w latach 1985-87 (arch. Zbigniew Szeliga i Jacek Bieńkowski z Lublina, realizatorzy – ks. dr Jan Skowronek, ks. dr Piotr Tarnowski,  ks. dr Adam Szponar jako duszpasterze parafii św. Jakuba Apostoła). 10.07.1988 r. kościół pobłogosławił bp Ryszard Karpiński. Wieża kościelna wraz z dzwonami została poświęcona przez abpa Bolesława Pylaka w 1998 r. Plebania staniowi zasadniczo oddzielny budynek, choć jest połączona z kościołem częścią katechetyczną. Oddano ja do użytku w 1992 r. Konsekracja kościoła w 2004 roku przez abp. J. Życińskiego. Pierwszym rektorem a później proboszczem parafii był ks. dr Adam Szponar.

W 2006 roku proboszczem został mianowany ks. Robert Muszyński, który w roku 2008 podjął się przeprowadzenia termomodernizacji budynku kościoła i plebanii przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W trakcie tych prac dokonano także przebudowy dachu na plebanii i części katechetycznej.

Widok kościoła i plebanii w maju 2007 roku

Prace budowlane w 2008 roku

  

Widok kościoła i plebanii po przebudowie i termomodernizacji w 2008 roku