Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

nowe

Informacje o wspólnocie

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5).

Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Pięćdziesiąt osiem wspólnot Przyjaciół Oblubieńca gromadzi około pięć i pół tysiąca osób rozważających codziennie Słowo Boże i głoszących Ewangelię.

www.przyjacieleoblubienca.pl

www.przyjacieleoblubienca.pl/kategoria/prowincje/lubelska/lubelski2/

Wspólnota w naszej Parafii

Spotkania Wspólnoty:

Dzień: Czwartek    Godzina: 19:00

Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca spotyka się w każdy czwartek o godzinie 19:00 w Kościele w Wilczopolu.  Zapraszamy na spotkania wszystkich, którzy pragną zmienić swoje życie i doświadczyć obecności Boga w swoim życiu.

Seminarium Odnowy Wiary Wilczopole

Dnia 24.09.2017  o godzinie 18:00 Wspólnota będzie organizować Seminarium Odnowy Wiary, na które mogą przyjść osoby chcące wstąpić do wspólnoty.

Niedziela Ewangelizacyjna Wilczopole 17.09.2017

Seminarium Odnowy Wiary zostało poprzedzone niedzielą ewangelizacyjną(17.09.2017). Ksiądz Kszystof Morawik SAC. głosił na wszystkich Mszach Słowo Boże. Zachęcamy do przesłuchania:

Wspólnota przygotowała także scenkę pod tytułem „Kochający Ojciec”

Zespół Razem za Jezusem

Jesteśmy chrześcijańską formacją uwielbieniową, związaną z Pallotyńską Szkołą Ewangelizacji i wspólnotą Przyjaciele Oblubieńca. To połączenie muzyki z modlitwą i ewangelizacją zaowocowało charakterystycznym stylem naszego grania, które przybiera formę bardziej spotkania modlitewnego, niż koncertu. Podczas naszych wieczorów uwielbienia pojawiają się elementy głoszenia, świadectwa, modlitwa charyzmatyczna, prorocze pieśni oraz adoracja. Zespół ma charakter ekumeniczny, a członkowie będąc w stałej formacji chrześcijańskiej przez muzykę chcą wyrazić swoją osobistą relację i przygodę z Bogiem.

Pierwsza płyta studyjna Razem za Jezusem

W czerwcu Zespół Razem za Jezusem wydał pierwszą płytę studyjną, zapraszamy do przesłuchania teledysku promującego płytę.

Kursy Ewangelizacyjne

Nie jesteś przekonany do wstąpienia do wspólnoty? Zapraszamy Cię do przeżycia kursów Weekendowych, zaczynających się w piątek wieczorem około godziny 18:00, a kończących się w niedziele około godziny 13:00.

Kurs Nowe Życie 


Weekendowy Kurs Nowe Życie

Jeżeli pragniesz doświadczyć spotkania z Jezusem i otrzymać Nowe Życie, Życie dziecka Bożego i Dziedzica Jego Królestwa, ten kurs jest skierowany właśnie do Ciebie! Będziesz mógł nawiązać lub odnowić swoją osobistą więź z Jezusem i Kościołem.
Więcej informacji o kursie znajdziesz Tutaj!
Na kurs możesz się zapisać w zakładce „Zapisy na kursy” na stronie snepallotyni.pl

Kurs Emaus


Kurs Emaus Jak Czytać Słowo Boże

Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.

Zapisy na kurs na stronie: snepallotyni.pl

Konferencje Seminarium Odnowy Wiary

Tydzień 1 Konferencja wprowadzająca Ks. Łukasz Żaba SAC

Tydzień 2 Moje Życie Ewa Adamowicz

Tydzień 3 Miłość Boża Aleksandra Iwaszko

Tydzień 4 Grzech Albert Majcher

Tydzień 5 Zbawienie ks. Robert Muszyński

Tydzień 6 Wiara Dominik Adamiec

Tydzień 7 Nawrócenie Maciek Kowalczuk

Tydzień 8 Jezus jest Panem Włodek Staszczyk

Tydzień 9 Duch Święty Rafał Królik

Tydzień 10 Nowe Życie w Duchu Świętym Hania Dzirba

Tydzień 10 Walka Duchowa ks. Krzysztof Morawik

Tydzień 11 Wspólnota Wiktor Sałek