Progam kolędy

(uwaga: mapki są z ubiegłego roku i daty podane na mapach też, ale pokazują  gdzie będę po kolędzie w tym roku wg dat i godzin podanych poniżej )

 • 28.12.2018 (piątek) – Kliny (od p. Sałatki do p. Kasperek) (od 14.00) Zobacz MAPĘ
 • 29.12.2018 (sobota) – Kliny (od lasu do Grzegorza Siwko) (od 8.30) Zobacz MAPĘ
 • 30.12.2018 (niedziela) – Kliny (od p. Szymczak do sklepu) (od 13.00) Zobacz MAPĘ
 • 01.01.2019 (niedziela) – Wilczopole str. Północna (od Błachów do kościoła) (od 13.00)
 • 02.01.2019 (środa) – Wilczopole str. południowa od Brydów do szkoły (od 14.00)
 • 03.01.2019 (czwartek) – Wilczopole str. Południowa (Mełges – Skiba) (od 14.00)
 • 04.01.2019 (piątek) – Wilczopole Las (od 9.00) Zobacz MAPĘ
 • 05.01.2019 (sobota) – Wilczopole Wieś (od Skórskich do p. Heni Krzywickiej) (od 9.00) Zobacz MAPĘ
 • 06.01.2019 (niedziela) – bez kolędy
 • 07.01.2019 (poniedziałek) – Majdan Mętowski I (od Rudzkich) (od 13.00) Zobacz MAPĘ
 • 08.01.2019 (wtorek) – Majdan Mętowski II  – za szkołą (od 9.00)
 • 09.01.2019 (środa) – Majdan Mętowski (poprzeczka do Majdanu M. II – osiedle p. Skórskiego) (od 13.00) Zobacz MAPĘ
 • 10.01.2019 (czwartek) – Wilczopole Komasacja (Poprzeczka) (od 15.00) Zobacz MAPĘ
 • 11.01.2019 (piątek) – Wilczopole Komasacja (od p. Królik do p. Sidorków) (od 09.00) Zobacz MAPĘ
 • 12.01.2019 (sobota) – Wilczopole Komasacja (od osiedla za Żakami do Podolskich) (od 09.00) Zobacz MAPĘ
 • 13.01.2019 (niedziela) – Wilczopole Komasacja (od p. Woźniaków do drogi na Głusk) i następnie osiedle za szkołą (od Snosków) (od 13.00). Zobacz MAPĘ
 • 14.01.2019 (poniedziałek) – bez kolędy
 • 15.01.2019 (wtorek) – Wilczopole (od p. Bronisza do Golianów) (od 13.00) Zobacz MAPĘ
 • 16.01.2019 (środa) – Wilczopole (od Grzanków do Skórskich) (od 14.00) Zobacz MAPĘ
 • 17.01.2019 (czwartek) – Wilczopole (od Prażmów do Ochalów) (od 14.00) Zobacz MAPĘ
 • 18.01.2019 (piątek) – Wilczopole Wieś i Wilczopole – Kolonia Północna (od p. Zdyblów do p. Kuśmierczyków – po obu stronach szosy) (od 14.00) Zobacz MAPĘ
 • 19.01.2019 (sobota) – Wilczopole str. Północna (od p. Rybaczków/Augustyniaków do Świderskich) (od 09.00) i zaproszenia indywidualne po południu. Zobacz MAPĘ
 • 20.01.2019 (niedziela) – Wilczopole str. Północna (od Wilczków do Kościoła) (od 13.00). Zakończenie kolędy.

Przeznaczenie tegorocznej kolędy:

 1. W tym roku czeka nas zakończenie budowy organów.
 2. Innym ważnym problemem są konfesjonały w naszym kościele, które nie zapewniają komfortu spowiadającym się ani spowiednikom, ponieważ nie zapewniają wystarczającej swobody w rozmowie spowiednika i penitenta. Trzeba je przebudować tak, by możliwie najlepiej wyciszyć.
 3. Drzwi główne do kościoła zostały zamówione w mijającym roku i już wykonywane w zakładzie stolarskim pana Arka Torunia.