1. Poświęcenie pojazdów z okazji patrona kierowców św. Krzysztofa w niedzielę 4.08.2019 po każdej mszy św. Ofiary zbieramy na MIVA Polska – pomoc na zakup środków lokomocji dla misjonarzy.
  2. Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 3 sierpnia z Lublina, wędrowanie rozpocznie Msza św. sprawowana na placu katedralnym o 8.30. W tym roku na szlaku towarzyszyć będą pielgrzymom bracia kapucyni, a konferencje wygłosi br. Szymon Janowski OFMCap z Golgoty Młodych: www.pielgrzymka.lublin.pl, www.facebook.com/pielgrzymkalubelska/ Od 26 lipca, do czasu wyjścia pielgrzymki, przed Archikatedrą Lubelską czynny będzie sekretariat pielgrzymkowy.