W cztery niedziele Adwentu po mszy św. o godz. 11.00 odbywają się spotkania rodziców dzieci, które przystępują do I Komunii Św. i do Bierzmowania. Obecność wymagana, jeśli to możliwe obydwojga rodziców. Na spotkania mogą przyjść także wszyscy, którzy chcą posłuchać katechez o małżeństwie i rodzinie.