Dziś głosimy tajemnicę Wielkiego Czwartku. Głosimy Chrystusa czyli Namaszczonego przez Ojca Duchem Świętym, który jako Jedyny Prorok, Kapłan i Król oddaje się na służbę każdemu człowiekowi, by wyrwać go ze szpon grzechu, śmierci i szatana. Głosimy też nasz udział w Jego namaszczeniu, który na co dzień najłatwiej wypełniać w umywaniu sobie nawzajem nóg. Zapraszamy na wprowadzenie w duchową przygodę – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński P.S. 1 Prosimy Was – piszcie komentarze, swoje refleksje, zadawajcie pytania. Niech to będzie nie tylko oglądanie (słuchanie), ale wzajemne dzielenie się wiarą. Bardzo nam dziś wszystkim tego potrzeba.