Po konsultacji z radnymi naszej parafii decydujemy, że w tym roku wizyta duszpasterska (kolęda) odbędzie się w następujący sposób:

  1. Ksiądz odwiedzi domy tych parafian, którzy zadeklarują pragnienie wizyty duszpasterskiej. FORMULARZ JEST POD TYM LINKIEM I MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ NA KOLĘDĘ ON-LINE https://forms.gle/Fk4SRL6U7oHYG6dk9
  2. Formularze są także w formie drukowanej w przedsionku kościoła, zwłaszcza dla tych, którzy nie posługują się komputerem ani smartfonem. Wypełniony formularz należy włożyć do skrzynki w przedsionku kościoła lub do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do plebanii.
  3. Msza św. w intencji mieszkańców danego odcinka – wyznaczę te msze św. na kolejne niedziele stycznia.