Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP” prowadzonego we współpracy z IWOP.

Rozlicz PIT Online

Rozliczenie PIT 2023 jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP” prowadzonego we współpracy z IWOP.

OPP  „Dobry Siew” prowadzi od 13 lat Ognisko Muzyczne w Wilczopolu, które promuje zdolne muzycznie dzieci i młodzież. Ognisko wspomaga rozwój i promocję kultury muzycznej w Gminie Głusk. W czasie działalności ogniska muzycznego zostały wypromowane osoby, które rozwijają swoje dalsze umiejętności w szkołach muzycznych czy w chórach. Wilczopole ze względu na swoje położenie administracyjne nie posiada dostatecznej oferty zajęć dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych rozwijających zdolności artystyczne. Ognisko muzyczne doskonale trafia w potrzeby mieszkańców, gdyż oferuje szereg zajęć z zakresu gry na instrumentach muzycznych, teorii muzyki i wokalu. Kontakt z muzyką to świetna forma spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży odbierana bardzo dobrze w lokalnym środowisku. Wśród nadrzędnych zadań Ogniska jest równanie szans edukacyjnych mieszkańców terenów wiejskich oraz możliwość wzajemnych inspiracji z innymi instytucjami kultury. Prowadzone od 12 lat koncerty uczniów podczas festynów, dożynek i w czasie świątecznym zostały bardzo dobrze przyjęte w lokalnym środowisku i wpisały się na dobre w miejscowy kalendarz imprez. Oferta z roku na roku jest coraz bogatsza, obejmuje różnorodny repertuar muzyczny i skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. 

„Dobry Siew” od 14 lat współpracuje ze szkołą j. angielskiego z Lublina. Lekcje angielskiego prowadzone są w kilku grupach wiekowych począwszy od najmłodszych dziecie, młodzieży i dorosłych. Lekcje sieszą się dużym powodzeniem i ułatwiają mieszkańcom z obszaru wiejskiego dostęp do zajęć pozalekcyjnych, których szeroki wybór mają mieszkańcy miast.

„Dobry Siew” wspomaga zwłaszcza uboższe rodziny z nastawieniem na dzieci i młodzież w ich rozwoju kulturalnym, naukowym i odkrywaniu talentów.

Na te cele przeznaczamy 1,5% i jest to dobra, sprawdzona w naszym środowisku inwestycja.