Chrystusa Króla Wszechświata

  1. Dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. 
  2. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent. O godz. 8.40 Godzinki o Niepokalanym poczęciu NMP, w tygodniu roraty, czyli msza o Matce Bożej w Adwencie – razem z Maryją czuwamy i oczekujemy przyjścia Zbawiciela – Mesjasza. Zachęcam, żeby już dziś nastawić się wewnętrznie i zaplanować uczestniczenie w roratach. Roraty codziennie od poniedziałku do soboty o 6.00. Dzieci i młodzież zapraszam po roratach na poranne śniadania we wtorki i czwartki. Dobrze jest mieć własne lampiony roratnie.
  3. W 3 kolejne niedziele Adwentu po mszy św. o godz. 12.30 spotkania dla rodziców dzieci komunijnych. Najlepiej przyjść ze swoimi dziećmi na mszę świętą, one mogą zostać na spotkaniu. 
  4. Dziękuję serdecznie za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę: Sławomira Miareczka, Anna Skórska, Jolanta Zdunek. Do ofiary na kwiaty dołożyły się Elżbieta Zdunek, Anna Paździor, Małgorzata Antoszek, ofiara 80 zł. Na następną niedzielę zapraszam do przygotowania kościoła ekipę Moniki Czubackiej. Ponieważ rozpoczyna się Adwent, nie dekorujemy ołtarza kwiatami, ale przygotowujemy wieniec adwentowy.
  5. Dziś puszka na Caritas – pomoc osobom bezdomnym. Za tydzień taca na seminarium duchowne.
  6. Za tydzień poświęcenie opłatków. Proszę radnych o pobranie opłatków i dostarczenie ich do domów na swoich odcinkach. Ofiary będą przeznaczone na prace remontowe w kościele.