1. We czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze Św. o godz. 9.00 i 11.00 i 17.00. Po mszy o godz. 11.00 wyruszymy z procesją Bożego Ciała pod remizę na Wilczopolu Kolonii i powrócimy do kościoła. I ołtarz będzie przy posesji p. Zalewskich (przygotuje Szkoła), II ołtarz przy remizie, który niech przygotuje brać strażacka, III przy szkole niech przygotują nauczyciele, pracownicy ze szkoły i IV przy kościele niech przygotuje Majdan Mętowski I. Bardzo proszę druhów strażaków o zabezpieczenie i prowadzenie procesji, a dzieci komunijne, rocznicowe i inne chętne dzieci do sypania kwiatów.
  2. W sobotę wyjeżdżamy z dziećmi komunijnymi na pielgrzymkę do Matki Bożej do Kodnia, po drodze zwiedzimy kościoły i monastyry trzech tradycji chrześcijańskich obecnych na naszej Ziemi Lubelskiej: w Jabłecznej monastyr prawosławny, w Kostomłotach cerkiew unicką, zabytkowy kościół katolicki i kompleks kościelny w Hannie.
  3. W Boże Ciało tradycyjnie wielki koncert Jednego Serca Jednego Ducha godz. 19.00-22.30 w Parku Sybiraków w Rzeszowie, w Lublinie na Placu Katedralnym.
  4. Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę rodzicom dzieci komunijnych. Do przygotowania kościoła na przyszłą niedzielę zapraszam ślubnych i rodziców dzieci rocznicowych.
  5. W sobotę 1 sobota miesiąca. Wizyta u chorych będzie w przyszłym tygodniu w 1 piątek miesiąca i w sobotę.