RÓŻANIEC 
Tajemnice Radosne (poniedziałki i soboty)
 1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni
Tajemnice Światła (czwartki)
 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego.
Tajemnice Bolesne (wtorki i piątki)
 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Ukoronowanie koroną z cierni
 4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezus
 5. Śmierć na krzyżu
Tajemnice Chwalebne (środa i niedziela)
 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Maryi
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi