Jak odmawiać koronkę do Bożego Milosierdzia?

Na początku:

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

 Na dużych paciorkach (1 raz): Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwonajmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusana przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy): Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

 Na zakończenie (3 razy): Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad namii nad całym światem.