Proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP-MB Siewnej w Wilczopolu

Ks.  Robert Muszyński

Urodzony 20.10.1963 roku. Mgr inż. budownictwa, dr teologii (teologia duchowości). W Archidiecezji Lubelskiej jest także  dyrektorem Szkoły Formacji Duchowej (www.sfd.kuria.lublin.pl) oraz członkiem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji