W naszym ognisku prowadzone są lekcje muzyki na następujących instrumentach: pianino, keyboard, skrzypce, gitara, perkusja oraz lekcje z wokalu.
1. Podstawowym celem każdego Ogniska Muzycznego jest indywidualna nauka gry na wybranym instrumencie – nauka nczytania nut i doskonalenie techniki instrumentalnej.
2. Koncerty organizowane przez nauczycieli Ogniska są działalnością dodatkową i służą jako motywacja do ćwiczenia na wybranych instrumentach.
3. Nauczyciele pracują z dziećmi korzystając z podręczników  obowiązujących w Szkole Muzycznej I stopnia oraz wzbogacają lekcje propozycjami z muzyką lżejszą i piosenkami popularnymi.
4. Postępy każdego dziecka stanowią wspólną pracę nauczyciela z uczniem oraz zależą od poświęconego czasu na ćwiczenie w domu.
5. Zajęcia indywidualne w Ognisku odbywają się raz w wygodniu i trwają 40 minut.
6. Lekcje opuszczone przez ucznia /z wyjątkiem dłuższej choroby/ nie są odrabiane ze względu na brak możliwosci ponownego dojazdu nauczyciela – prosimy więc o systematyczny udział w zajęciach.
NAUCZYCIELE:
Wojciech Kopyciński – keyboard (tel. 504047159)
Krzysztof Boguń – gitara (tel. 501055076)
Lesia Błyszczak – skrzypce (tel. 791074309)
Anna Dzierżak – schola dziecięca (tel. 605982412)