Nie zawsze trzeba jechać na rekolekcje, czy uczestniczyć w spotkaniach ewangelizacyjnych, by usłyszeć Boga, który przemawia do mnie i ja Go słyszę tak, że moje życia nabiera jakiegoś nowego biegu. Można Go tak usłyszeć w normalnym, codziennym życiu. SPOTKANIA Z WIARĄ z ks. Dominikiem Szymańskim i jego gościem Urszulą Oczkowską, studentką, która dzieli się swoim świadectwem nowej relacji z Bogiem w swoim życiu.