„To szabat został ustanowiony dla człowieka a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu”. Słowo WIARY, jakie daje nam dziś Pan. Moim gościem jest dziś Robert Niedziałek, lubelski przedsiębiorca, który dzieli się swoim odkrywaniem mocy tego słowa w życiu osobistym i zawodowym. Zapraszamy na SPOTKANIA Z WIARĄ!