Jesteśmy jakby naczynia Boże zdolni do bycia napełnionymi Bożymi darami. Niestety, naczynia te przywłaszczył sobie szatan, wypełniając je wszelkim złem i brzydotą, dlatego przyszedł Pan, potężny Mocarz, jak nazywa Go psalmista i związał władce tego świata i swoją własność odebrał. I znów nosimy w sobie skarb Boży, ale ciągle w naczyniach glinianych. Zapraszamy na medytację biblijną – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński