Jan dał świadectwo: On jest Synem Bożym. My także mamy dać świadectwo o Jezusie Chrystusie, świadectwo oparte o nasze osobiste doświadczenie spotkania Mesjasza. Zapraszamy na medytację biblijną – ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński